När det bara måste fungera – och snabbt!

Ibland behöver man snabbt få in rätt kompetens, exempelvis till följd av föräldraledighet, arbetstoppar, omstrukturering eller i väntan på en rekrytering. Wepartner kan snabbt hitta rätt profil för er – ofta inom några dagar.

Wepartner Lön & HR har ett starkt eget nätverk av kandidater som vi byggt upp under 11 år – konsulter som vill vara just konsulter och som snabbt kan gå in och förstärka er HR-avdelning och er löneadministration vid tillfälliga behov. Vi samarbetar också med ett 30-tal utvalda rekryteringsbyråer som tillsammans samlar en stor del av den svenska konsultmarknaden. Vårt eget nätverk – och vårt ”nätverk av nätverk” – gör att vi hittar rätt person och profil på kort tid.
Ja, ofta inom några dagar.

Bland våra partnerföretag märks till exempel Meritmind, Amendo, Vindex och Academic Search – samt en rad nischade rekryteringsföretag utvalda för sin expertis inom ett visst segment. På så sätt når vi både brett och djupt och kan leva upp till vårt löfte: En motpart – hela konsultmarknaden.

Låt oss hitta rätt interimskonsult till dig
– redan den här veckan.

Kontakta oss så berättar
vi hur det går till.

BARBARA LIDHOLT, PARTNER LÖN & HR
+46 765 259 047
barbara.lidholt@wepartner.se